Nieoceniona pomoc strazaków w czasie klesk zywiolowych

osplubichowo.pl

Nieoceniona pomoc strazaków w czasie klesk zywiolowych

Nieoceniona pomoc strazaków w czasie klesk zywiolowych

Gdy duch nie jest Duchem? Najlepiej zacząć od początku.

W ciągu ostatniego stulecia nie był znanym człowiekiem, który wiele mówi zamierza prowadzić swój kraj na nowy poziom. Wszystkie jego zwolennicy wierzyli reklamy, które twierdził, że był przeznaczony do wielkości i przyniesie w nową erę dobrobytu "tego wielkiego kraju", który nie będzie zapomniana. To było "pół prawdziwe" nowa era nie zostaną zapomniane, copywriterów, że miał rację!

Ten "początek nowej ery" wydaje się zdarzyć raz na 33,4 lat. W obecnym stuleciu Duch jest z nami już teraz. On przejął przywódca najpotężniejszego narodu na ziemi i robi to, co robi najlepiej. Naród jest bankrutem i pozbawione godności. Jej liderem spędza większość swojego czasu pokrycia jego osła, a jego wysiłki zawodzą. Jego ministrowie podróżują świat zaprzeczając jakiejkolwiek źle robi. Jak tylko zgasić ogień jeden polityczny inny wyrasta na jego miejsce.

Lider jest wykończone i wie o tym. On może tylko nadzieję, że jego kadencja się skończy, zanim opinia publiczna dowiaduje się, że ogień został ukrywanie w ciągu ostatnich 6 lat, kiedy oni dowiedzieć się, co działo się jego partia będzie od władzy przez następne 16 lat lub więcej.

Nieoceniona pomoc strazaków w czasie klesk zywiolowych

To będzie bardzo trudne dla każdej ze stron udaje się naprawić szkody wyrządzone, ale możemy mieć tylko nadzieję, że znajdzie się sposób.

Policja przybyła na miejsce, które George i kwestionowali go o dziurę w ścianie. George nic nie wie. Był jeszcze w łóżku ze strasznym kacem kiedy to miało miejsce. Również on nie jest właścicielem zbiornika i jeśli zrobił musiałby wziąć lekcje nauczyć się go obsługiwać. Był w lotnictwie.

Jest to nowe rozwiązanie w tej sprawie. Dziwne patrząc "Beatle Crusher" podjechał i zaproponował Hillary i Jimmy przejażdżkę do seminarium. Zabrali się jazdą, gdyż były one chętnie opuszczają towarzystwo "Creepy copywriterów" i wydaje się, że może być wzięty jako zakładnik.
https://tkchopin.pl/
- autor artykułu