osplubichowo.pl

Sprzet

Do naszego sprzętu, który pomaga nam w akacjach należy:

kamera termowizyjna,

detaktor wielogazowy,

ciężki zestaw hydrauliki magnes neodymowy siłowej,

lekki zestaw hydrauliki siłowej,

wyważarka do drzwi,

zestaw ratownictwa medycznego,

zakres ratownictwa wysokościowego,

agregat wysokociśnieniowy,

jak-wybielic-zeby.com.pl

pompa szlamowa,

pompa do wody brudnej,

turbowentylator,

aparat ochrony dróg oddechowych.

– autor artykułu