Sprzęt

Do naszego sprzętu, który pomaga nam w akacjach należy:

kamera termowizyjna,

detaktor wielogazowy,

ciężki zestaw hydrauliki siłowej,

lekki zestaw hydrauliki siłowej,

wyważarka kurs skiturowo lawinowy do drzwi,

zestaw ratownictwa medycznego,

zakres ratownictwa wysokościowego,

agregat wysokociśnieniowy,

pompa szlamowa,

pompa do wody brudnej,

turbowentylator,

aparat ochrony dróg oddechowych.

- autor artykułu