Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubichowie powstała w smutnych okolicznościach 1951 roku. W tym czasie spłonęła wieża kościelna. Ludność miejscowa, która bardzo ubolewała nad stratą postanowiła, że już więcej nie dopuści do takiej katastrofy i założyla Ochotniczą Straż Pożarną.

Pierwszym kierownikiem jednostki był pan Tomasz, który zebrał rehabilitacja stomatologiczna sponsorów, dzięki którym w 1954 roku została wybudowana strażnica, a dwa lata późniejremiza.

Od tego momentu z OSP Lubichowo wspólpracowało bardzo dużo ludzi z naszej miejscowości, jak i okolic. Wiele razy nasza pomoc okazała się niezbędna. W naszej historii jest zarówno wiele zlotow, jak i upadków. Drzwi zdobią i cieszą oko Musieliśmu się borykać z wieloma problemami, wykładać mnósto wysiłku, aby OSP mogła funkcjonować do dzisiaj. Dzięki ludziom, którzy nas wspierają istniejmy do dzisiaj.

Momentem przełomowym w istnieniu Ochotnieczej Sraży Pożarnej był rok 1975, kiedy to przystąpiły do nas dwie panie. Od tego momentu pań było coraz więcej.

Oprócz walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, jesteśmy również organizatorami życia społeczno-kulturowego. Szkolimy dzieci i młodzież w zakrsie pierwszej pomocy, zagrożeń pożarowych oraz bezpieczeństwa nad wodą.

Stan osobowy na dzień 15.10.2015 wynosi: 94 człownków czynnych (w tym 22 kobiety), 6 człownków honorowych oraz 44 człownków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

- autor artykułu