bezpieczeństwo na wodzie

Działania ratownicze straży pożarnej Ratownictwo wodne jest jednym z głównych zadań straży pożarnej. Straż pożarna, oprócz gaszenia pożarów, pełni również ważną rolę w ratowaniu życia na wodzie. Działa zgodnie z procedurami ratownictwa wodnego, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę osób przebywających na rzekach, jeziorach i morzu. Strażacy wykonują akcje ratunkowe na rzekach, jeziorach i morzu. […]