Promowanie pożarnictwa Konkurs strażacki jest doskonałą okazją do promocji pożarnictwa w całym kraju. Ogólnopolski konkurs strażacki to coroczne wydarzenie, które ma na celu nie tylko rywalizację między drużynami strażackimi, ale także promowanie pożarnictwa na szeroką skalę. Dzięki temu konkursowi możliwe jest dotarcie do ogromnej liczby osób i zwiększenie świadomości na temat ważności ochrony przed pożarami. […]