ochrona wód

1. Działania prewencyjne Inspekcje obiektów nad wodą Straż pożarna regularnie przeprowadza inspekcje nadbrzeżnych obiektów, takich jak mola czy przystanie, aby upewnić się, że są one bezpieczne i nie stanowią zagrożenia pożarowego dla otaczających ich wód. Edukacja społeczna Straż pożarna odgrywa istotną rolę w edukacji społeczeństwa na temat ochrony wód. Organizuje szkolenia, prelekcje i kampanie informacyjne, […]