przeciwpowodziowa

Zapobieganie powodziom Monitorowanie stanu rzek i prognozowanie powodzi Straż pożarna regularnie monitoruje stan rzek, korzystając z różnych narzędzi i technologii. Dzięki temu jest w stanie prognozować ewentualne powodzie i ostrzegać mieszkańców o zagrożeniu. W przypadku zagrożenia straż podejmuje odpowiednie działania, aby zminimalizować skutki powodzi. Przeprowadzanie regularnych inspekcji infrastruktury przeciwpowodziowej Straż pożarna regularnie przeprowadza inspekcje infrastruktury […]