woda

1. Gaszenie pożarów na statkach Pożary na statkach To jedno z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń, które może mieć miejsce na wodzie. Strażacy specjalizujący się w działaniach na wodzie muszą być przeszkoleni w gaszeniu pożarów zarówno na małych łodziach, jak i na dużych jednostkach pływających. Ich zadaniem jest szybkie zlokalizowanie i ugaszenie ognia oraz ewakuacja pasażerów i […]