Pożar samochodu należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych typów. A to dlatego, że samochód posiada paliwo w postaci benzyny, czy też ropy naftowej, które to jest niezwykle łatwopalne. Dlatego też, gaszenie palącego się samochodu jest po pierwsze konieczne, po drugie jednakże niebezpieczne i to bardzo. A to dlatego, że w każdym momencie może dojść do […]