Umiejętności, jakie posiadać powinien strażak wiążą się z trzema głównymi obszarami. Pierwszym z nich są umiejętności fizyczne. Każdy strażak, który działa w akcjach gaśniczych musi być osobą niezwykle sprawną fizycznie i nie ma od tego odwołania. Potrzebny jest spryt, duża wydolność organizmu, siła, a także szybkość działania – w pożarze wszak niejeden raz liczą się […]